Ogłoszenie – Koparka ciągnikowa

OGŁOSZENIE
Wodociągi Wierzchosławice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
33-122 Wierzchosławice 39/3

Ogłaszają pisemny przetarg na sprzedaż środka trwałego:
Koparka ciągnikowa KT-0162 „Ostrówek”
– rok produkcji: 1982
– stan: jak w Opini nr Ew.oc-010912-20

Cena wywoławcza: 5600 zł brutto
słownie: pięć tysięcy sześćset złotych

1. Oferta cenowa zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej
2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie ofercie
3. Ofertę należy składać w siedzibie Spółki Wodociągi Wierzchosławickie w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Oferta na zakup Koparki ciągnikowej”

Termin składania ofert – do 23 grudnia 2020 godzina 12.00

1. Koparkę można oglądać na terenie Bazy Spółki w godzinach urzędowania
2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
3. Telefon kontaktowy 14 6797369

 

WYCENA WARTOŚCI MASZYNY – plik PDF

Skip to content