Informacja w sprawie wody

Prezes Wodociągów Wierzchosławickich Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców wody o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej.
Prosimy o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania wody do celów innych niż socjalno-bytowe.

Skip to content