Kategoria: Komunikaty

Zmiana godzin pracy Sp. Wodociągi WierzchosławickieZmiana godzin pracy Sp. Wodociągi Wierzchosławickie

Informujemy Państwa iż od 1 października 2016 r. obowiązuję zmienione godziny pracy Wodociągów Wierzchosławickich Sp. z o.o. Zmiana dotyczy 2 dni (poniedziałek i piątek). Zmienione godziny poniżej: 8:00 – 16:00 / PONIEDZIAŁEK – zmiana 7:30 – 15:30 / WTOREK 7:30 – 15:30 / ŚRODA 7:30 – 15:30 / CZWARTEK 7:00 – 15:00 / PIĄTEK – zmiana

Taryfy za dostawę wody i odbiór ściekówTaryfy za dostawę wody i odbiór ścieków

KOMUNIKAT Stosownie do art. 24 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z poźn. zm.)                               Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o.o. w Wierzchosławicach  ogłasza że od 1 lutego 2016 r. wchodzi w […]

UWAGAUWAGA

Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o. informują, że w dniu 19 listopada 2014 r w godz 00,30 do godz 17,00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wierzchosławice w związku z pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchosławicach.   Za utrudnienia przepraszamy.

AWARIA !!!AWARIA !!!

W związku z przebudową odcinka drogi krajowej 975 na odcinku Łętowice – Bogumiłowice/Dworzec PKP, nastąpiła awaria wodociągu, w wyniku czego mogą nastąpić utrudnienia w dostawie wody dla mieszkańców południowej części gminy ( tj. części Łętowic, Bogumiłowic, Sieciechowic oraz Mikołajowic). Utrudnienia w dostawie wody mogą potrwać do północy 29 maja.               […]