W Wigilię Bożego Narodzenia oraz 7 stycznia 2022 – Wodociągi będą nieczynne!

Szanowni Państwo, dzień 24 grudnia 2021 r. został ustalony dniem wolnym od pracy  dla pracowników Wodociągów Wierzchosławickich. W związku z powyższym informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) – Wodociągi Wierzchosławice będą nieczynne. Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za…

Ostrzeżenie o możliwości przerw w dostawie wody!

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną falą upałów informujemy o możliwości przerw w dostawie wody w dniach 20.06 – 23.06.2021 roku na terenie Gminy Wierzchosławice. Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą. Prezes Wodociągów Wierzchosławickich – Sławomir Mitera

Zaprzestanie z dniem 19 marca 2020 r. dokonywania odczytów wodomierzy bez opomiarowania radiowego

Szanowni Klienci, W związku z ogłoszeniem pandemii SARS-CoV 2 w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Spółki, podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu z dniem 19 marca 2020 r. dokonywania odczytów wodomierzy na terenie Sołectw: Bogumiłowice, Łętowice, Kępa Bogumiłowicka…

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.    W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez spółkę opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z ograniczoną…

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy Państwu decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice. Zapraszamy do zapoznania się z decyzją.

W OKRESIE ZIMOWYM PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM

Przypomina się o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem. Bardzo niskie temperatury w okresie zimowym mogą spowodować zamarzanie wodomierza (zwłaszcza umiejscowionego w nieogrzewanym bądź słabo ogrzewanym pomieszczeniu). Prosimy o ich zabezpieczenie (ogrzewanie pomieszczeń, w których są zlokalizowane). W przypadku wystąpienia zamarznięcia wodomierza…

Zmiana godzin pracy Sp. Wodociągi Wierzchosławickie

Informujemy Państwa iż od 1 października 2016 r. obowiązuję zmienione godziny pracy Wodociągów Wierzchosławickich Sp. z o.o. Zmiana dotyczy 2 dni (poniedziałek i piątek). Zmienione godziny poniżej: 8:00 – 16:30 / PONIEDZIAŁEK – zmiana 7:30 – 15:30 / WTOREK 7:30 –…
Czytelna czcionka
Włącz kontrast