Bilony - pieniądze

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.    W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez spółkę opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z ograniczoną…

W OKRESIE ZIMOWYM PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM

Przypomina się o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem. Bardzo niskie temperatury w okresie zimowym mogą spowodować zamarzanie wodomierza (zwłaszcza umiejscowionego w nieogrzewanym bądź słabo ogrzewanym pomieszczeniu). Prosimy o ich zabezpieczenie (ogrzewanie pomieszczeń, w których są zlokalizowane). W przypadku wystąpienia zamarznięcia wodomierza…

Zmiana godzin pracy Sp. Wodociągi Wierzchosławickie

Informujemy Państwa iż od 1 października 2016 r. obowiązuję zmienione godziny pracy Wodociągów Wierzchosławickich Sp. z o.o. Zmiana dotyczy 2 dni (poniedziałek i piątek). Zmienione godziny poniżej: 8:00 – 16:30 / PONIEDZIAŁEK – zmiana 7:30 – 15:30 / WTOREK 7:30 –…
Skip to content