W OKRESIE ZIMOWYM PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM

Przypomina się o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem. Bardzo niskie temperatury w okresie zimowym mogą spowodować zamarzanie wodomierza (zwłaszcza umiejscowionego w nieogrzewanym bądź słabo ogrzewanym pomieszczeniu). Prosimy o ich zabezpieczenie (ogrzewanie pomieszczeń, w których są zlokalizowane).

W przypadku wystąpienia zamarznięcia wodomierza należy zawiadomić natychmiast Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.  o tym zdarzeniu osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod nr 146797369, tel. alarmowy 691523970

Skip to content