Kategoria: Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej.    W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez spółkę opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty […]

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy Państwu decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice. Zapraszamy do zapoznania się z decyzją.

W OKRESIE ZIMOWYM PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEMW OKRESIE ZIMOWYM PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM

Przypomina się o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem. Bardzo niskie temperatury w okresie zimowym mogą spowodować zamarzanie wodomierza (zwłaszcza umiejscowionego w nieogrzewanym bądź słabo ogrzewanym pomieszczeniu). Prosimy o ich zabezpieczenie (ogrzewanie pomieszczeń, w których są zlokalizowane). W przypadku wystąpienia zamarznięcia wodomierza należy zawiadomić natychmiast Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.  o tym zdarzeniu osobiście w siedzibie Spółki […]

PrzetargPrzetarg

Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na remont kanału podciśnieniowego i budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wierzchosławicach. Szczegółowa dokumentacja dostępna w zakładce ‚Przetargi’.   

Nowa strona internetowa!Nowa strona internetowa!

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na naszej nowej stronie internetowej, która pomoże Państwu w kontakcie z nami. Załatwią tu Państwo kilka rzeczy oraz dowiedzą się podstawowych informacji o naszej ofercie oraz zakomunikujemy Państwu o naszych awariach lub planowanych pracach. Zapraszamy do przeglądania całej strony www.